Tag "Зохион бодохуй гэж юу вэ?"

Зохион бодохуй

Зохион бодохуй гэдэг нь хүн өөртөө байгаа мэдлэг туршлага дээр тулгуурлан шинэ дүр шинэ үзэл санааг бүтээх үйл явцыг хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл хүрээлэн байгаа гадаад ертөнцийг хувьсган өөрчилж өөрийн бүтээлч үйл ажиллагаагаар материаллаг ба оюун санааны ертөнцийг бүтээнэ.