Менежерүүдийн гаргадаг алдаа

Ихэнх менежерүүдэд ажилтанаа удирдах суурь зарчимууд дутагдаж байдаг. Гэхдээ хамгийн чухал нь тэдэнд хүмүүстэй харилцахад  үнэт зүйл, мэдрэмж болон бусдыг үнэлэх үнэлэмж илүү хэрэг болдог.

Чадвар болон арга техникийг заахад хялбар боловч үнэт зүйл, итгэл үнэмшил, хандлага гэдэг бол заах боломжгүй зүйлс. Тиймээс хэрэв та байгууллагаа амжилтай байлгахыг хүсвэл чадварлаг менежерийг буюу өөрийн гэсэн үнэт зүйл, итгэл үнэмшилтэй болон зөв хандлагатай хүнийг сонгох хэрэгтэй. Үүнд дараах хүчин зүйлс танд тус болно.

–         Бусдыг сонсох чадвар

–         Ажилтанаа сэдэлжүүлэх чадвар

–         Бусдад хариуцлага тооцох чадвар

–         Үлгэр дууриалал болж чадахуйц зан чанар

–         Багтаа итгэх итгэл

Харин хэдийн ажилд авсан менежерийн тань гаргаж болзошгүй алдааг дурдвал:

Ажилтан бол хүн: Мэдээж ажилтаны үүрэг бол өөрийн үүргийг ухамсарлах, ажилтан гэсэн дүрдээ орох. Гэхдээ менежер ажилчидынхаа хувийн амьдралд оролцохгүй боловч анхаарал хандуулж, ойлгох хэрэгтэй.

Тодорхой, ойлгомжтой заавар өгөх: Менежерүүдийн гаргадаг бас нэг алдаа бол дутуу эсвэл ойлгомжгүй даалгавар ажилтандаа даалгах, тухайн ажлаас өндөр хүлээлт үүсгэх юм. Хэдийгээр өндөр хүлээлт тавьдаг боловч түүнийгээ ажилтандаа ойлгуулдаггүй.

Итгэл: Менежер ажилтандаа итгэхгүй байх нь ажлын үр дүнг унагах нэг хүчин болдог.

Ажилтанаа сонсох: Идэвхитэй сонсолт гэдэг бол менежерийн томоохон ур чадварын нэг. Энэ ажилтанд өөрийг нь ойлгохыг хүсэж байгаа мөн итгэл хүлээлгэж буй мэдрэмжийг төрүүлдэг.

Хурдан хугацаанд шийдвэр гаргах: Эрсдэлийг тооцох хэрэгтэй. Үүнээс гадна тооцоолоогүй нөхцөл байдалд хурдан шийдвэр гаргаж дараагийн арга хэмжээг авах чадвар ч мөн чухал юм.

Ажилтантайгаа найзууд болох: Менежер ажилтантайгаа нөхөрсөг, дэмжлэг үзүүлсэн харилцаатай байж болно. Гэвч найз нөхдийн холбоо хэт гүнзгийрвэл ажил хэрэг алдагдах магадлалтай гэдгийг санах хэрэгтэй.

Ажилтанаа буруутгах: Менежер ажилтанд хариуцлага хүлээлгэх, ажилтаныг аливаа асуудалд буруутгах хоёрын ялгааг маш сайн мэдэж байх хэрэгтэй. Учир нь энэ нь ажилтанг менежертээ үл итгэх болон үл хүндлэх зэрэг эрсдэлийг дагуулж байдаг.

 

Эх сурвалж:    www.humanresources.about.com

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

You May Also Like